Härnösands skoterklubb, Härnösand

Protrails

Buy a Ticket

Härnösands Skoterklubbstuga

12/31/2024 23:59

Hippastugan

12/31/2024 23:59

Vak

4/30/2024 00:00

Kallkälla kommer upp här, så det är tunn eller obefintlig is under snön nära denna lilla ö, oavsett väder.

Härnösands skoterklubb bildades 1981 och är en ideell förening för skoterintresserade i Härnösands kommun. Klubben har under åren byggt upp ett stort nätverk inom kommunen och som även ansluter till gränsande skoterklubbas leder. Vi har en klubbstuga vid Själandssjön som är en av våra knutpunkter. Vi har våra ledgrupper utplacerad i Älandsbro, Gussjö, Öje samt Brunne.

Partners

CONTACT INFORMATION

Marcus Norlin, Härnösand

Dear visitor, please use our iOS or Android App to get access to Skotersverige from your mobile device!